"Malaysia Prime Minister Mahathir Mohamad and the Sultan of Johor are seen in a blue Proton Saga... "When asked whether there is any tension with the sultan, Dr Mahathir said: “No, I don’t see anything because I went to see him and he drove me to the airport. I don’t want to comment on the sultans because if I say anything that is not good then it’s not nice because he is the sultan”"

Get email updates of new posts:        (Delivered by FeedBurner)

Monday, January 19, 2009

Finally, the lyrics to Pasigin!

"Reading made Don Quixote a gentleman. Believing what he read made him mad." - George Bernard Shaw

***

Someone finally sent me the Pasigin lyrics!


PASIGIN

Isa sadtong kahaponanon
Sa higad sang amon punong
May lukon kag may hipon
Ikaw didto nga matipon
Sibot-sibot sa panghigaron
Pasayan amon nga sundon
Sikop-sikop sa hagapisik
Mga ulang gatalalsik

Panakla klaklaklaklakla
Panakla sang mga mangla
Panakla klaklaklaklakla
Panakla sang mga mangla (Repeat)

Si nonoy nagapangahayhay
Walay isda isampot sa balay
Nag-abot iya nga sibot
Kay sumang-it sa talibog

Si nonoy nagapangalipay
Gapanagoy nasampot sa balay
Madamong kuha nga isda
Ipasalubong kay palangga

Isa sadtong kahapunanon
Sa higad sang amon punong
May bangus kag untidos
Ikan dito mapadulos
Naga-isol ang mga uson
Gakamang mga bagungon
Alimango ga kapay-kapay
Nagasunod mga kalampay

Ang gataw sang mga isda
Nagalimid sang mga taba
Hinay-hinay pagbutwa
Agod siguro ang kuha (Repeat)

Si nonoy nagapanghayhay
Walay isda isampot sa balay
Nag-abot iya nga sibot
Kay sumang-it sa talibogsok

Si nonoy nagapangalipay
Gapanaghoy nasampot sa balay
Madamong kuha nga isda
Ipasalubong kay palangga
Ipasa lubong kay palangga

(Courtesy of broadwaylover95)

[Ed: This, a Filipino Folk Song, was sung by the University of Santo Tomas Singers (Philippines ) at the Llangollen International Musical Eisteddfod 2010 (July 10, 2010 )]
blog comments powered by Disqus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Latest posts (which you might not see on this page)

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes